Özel takım imalatında, işlenecek parça ile ilgili gelen 3B CAD dosyaları ve 2B teknik resimler toleranslar ve teknik şartlar doğrultusunda incelenmekte, bu incelemenin ardından takım için malzeme ve kesici uc seçimi ihtiyaçlar doğrultusunda yapılıp yazılı olarak teklif verilmektedir.

Teklif aşaması sonuçlanan takımların imalat için tasarımları yapılıp 3B CAD dosyaları ve 2B teknik resimleri hazırlanmaktadır.  Tornalık işleri tamamlanan takımlar 4-eksen CNC dik işlem merkezimizde işlenmekte, işlenmesi tamamlanan takımlar kılavuzları çekildikten sonra denenip kontrol edilmektedir.  Daha sonra ısıl işlem görerek sertleştirilen takımlar lazer markalama işleri yapılıp sevk edilmektedir.

© 2019 A-CADCAM Mühendislik Hizmetleri