Spesifik bir parça için yaptırılmak istenen prototip sayısı 3-5 adetten fazla olduğunda silikonla çoğaltma veya RIM yöntemi kullanılmaktadır. Parça ölçüleri  nispeten küçük ve orta boy olarak nitelenebilecek; boss, feder gibi detayların fazla olduğu parçaların çoğaltılması için silikonla çoğaltma tercih edilmektedir. Orta ve büyük boy ölçülerde boss feder gibi detayları daha az olan parçalar için ise RIM yöntemi tercih edilmektedir.

Silikonla çoğaltma için öncelikle çoğaltılacak parçadan silikon kalıpların dökümü için kullanılmak üzere bir adet referans prototip imal edilmekte, referans prototip üzerine sıvı silikon dökülüp dondurularak kalıplar imal edilmektedir. Referans prototipin yüzey kalitesi ve ölçüsel doğruluğu doğrudan çoğaltılacak prototip kalitesine ve silikon kalıp ömrüne etki ettiğinden çok önemlidir. Silikon kalıpla çoğaltmada tek bir silikon kalıpla 20-30 adet prototip çoğaltılabilmektedir.

RIM yönteminde ise silikonla çoğaltmadan farklı olarak çoğaltılacak parçayı basmakta kullanılacak kalıpların dişi ve erkek çekirdekleri (gerekli olduğunda maçalarda imal edilmektedir) doğrudan imal edilmektedir. Bu yöntemde çoğaltılacak parçanın kalitesi sadece kalıbın yüzey kalitesi tarafından değil aynı zamanda kalıp tasarımı tarafından da etkilenmektedir. RIM yöntemiyle tek bir kalıptan 100-200 adede kadar prototip parça basılabilmektedir.

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda poliüretan model malzemeleri ve aluminyumdan hassas döküm modelleri, düşük basınçlı RIM (Reaction Injection Molding) ve kompozit kalıplarının imalatını yapmaktayız. İmalatını yaptığımız model ve kalıpların tüm tasarım ve projelendirme işleri kendi teknik kadromuz tarafından yapılmaktadır.

© 2016 A-CADCAM Mühendislik Hizmetleri